جملات فلسفی 93

از لبخندت برای تغییر دنیا استفاده کن،مگذار دنیا لبخندت را تغییر دهد...

مشــکلات انسان های بزرگ را متعالی و انسان های کوچک را متلاشی می کند...

هیچکس قفل بدون کلید نمیسازه، بنابراین خدا مشکلات را بدون راه حل قرار نداده؛

پس با مشکلات خود ، با اعتماد به نفس بالا برخورد کنید...

مشــکلات فرصت هایی هستند که به ما داده می شوند، تا بتوانیم جوهر وجود خود را آشکار کنیم ...

یاد بگیرید که تنها 20 % درصد از زمان خود را صرف مشکل کنید، مابقی آن را برای یافتن راه حل بگذارید ..

اگربدانیم مشکلات ما پلی بسوی پیشرفت هاهستند برای همیشه مشکلاتمان را حل کرده ایم

مشکـــــــــــــــــــــــــــلات را شکـــــــــــــــــــــــــــلات کنی

/ 0 نظر / 23 بازدید