اشعار وطن


و طن! عشق تو افتخارم

و طن! در رهت جان نثارم

وطن خاک پاکت بهشتم
وطن گلخنت لاله زارم 

به من هر کجایی که باشم
تویی جانفزا ای دیارم

وطن عاشقم بر شکوهت

به از دُر بود سنگ کوهت

وطن قلب من هستیی من

بود رگ رگم پُر زخونت

ز تو همچو گل بشکفد دل

اگر در خزان یا بهارم

و طن عشق تو افتخارم

وطن در رهت جان نثارم
من یک افغانم وافغان بودن افتخار من است
من می خواهم باافغان بودنم به جهانیان
ثابت کنم که یک افغانی چه توانایی ها
واستعدادهای بلقوه ای داردومی تواند 
درتمام عرصه هاحرف اول را بزندبدون اینکه
هویت (افغان)بودنش را پنهان کند
باشماهایم ای کسانی که می خواهید
امتیازات جهت پیشرفت راباتغییرهویت من بدهید
نه هرگزاین کار شما عملی نخواهدشدبلکه به شما ها ثابت
خواهم کردکه باافغان بودنم وبدون تغییرهویت خویش
نیز میتوانم پیشرفت کنم وبه قله های رفیع علم وکمالات
انسانی وانسانیت برسم
آری افغانی افتخارمن است سرفرازی من است
افغان بودن به من درس زندگی آزادگی شجاعت فداکاری در راه
آرمان های انسانی سعادت خوشبختی همت وتلاش وکوشش 
بی وقفه درراه علم ودانش ودرس انسانیت آموخت
باری دیگرمی گویم ای خریداران هویت تغییرهویت من
خواب وخیالی بیش نیست.
افتخار میکنم یک تاجیکم وبالاترازآن یک مسلمانم

/ 1 نظر / 31 بازدید
سپیده گل

عالی بود منم باهات هم نظرم در این باره.[تایید]