اس ام اس عاشقانه خرداد 93

هرچه بیشتر می گریزم به تو نزدیکتر می شوم هر چه رو برمی گردانم
تو را بیشتر می بینم

بعد از تو لفظ و لهجه ی ساعت عوض شده است طــوری کـــه حس نمی شود از چرخشش زمـــان

بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند سالها،هجری و شمسی،همه بی خورشیدند

چه بی تابانه می خواهمت...چه بی تابانه می خواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری!چه بی تابانه تو را طلب می کنم!

ساعت های نبودنت روی مچم بسته نمیشوند...حلقه می شوند دور گردنم !

در ستایش موهایت می بویم گیسوانت را  تا فرشته ها حسودی کنند به عطر

تو.

------

دوست داشته شدن 
از سوی کسی که دوستش می داری
آن حس و حالتی است
که در واژه ی عام و عادی خوشبختی نمی گنجد

/ 1 نظر / 22 بازدید
ریحانه

دلم...هوایی شده است...هوایی صدایی که روزها عاشقانه هایش را صادقانه باور کردم... و او...چیزی تقدیمم نکرد جز پوزخندی تو خالی... و من چه بی مهابا جا خوردم... دنیا کثیف است،دل نبندید به کصافت های دنیا...