اس عاشقانه 94

همه چیز بازیچه نیست." 
این را پروانه ای گفت که بالهایش در دستان کودکی جا مانده بود.

همین که قاصدکــی را  فوت کنی  تا عطر نفس هایت را با خود بیاورد  برای "دلــــم" کافیست… 

 

 

در یک رابــــطه بودن 
به معنای بوسیدن ، قرار گذاشتن یا در دسترس بودن نــــیست . . . 
به معنای بودن با کسی است که شما را به گونه ای خوشحال کند که هیچ کس دیگری نتواند . . .

چشمای تو مال تو نیست من سهم دارم از نگات یک بار عاشقم شدی صدبار میمیرم برات

 

 

هر روز برایت چند خطی دلتنگی مینویسم هر روز ذره ای از دلتنگی ام را سر این صفحه ها خالی میکنم تو را نمیدانم ولی من این دوری را تاب نمی آورم

دیگه عادت کردم به این زندگی ، به این دنیا 
به اینکه آدما چه زود میان و میرن و راحت هم فراموش میکنن و یهDELET میزنن به همه ی خاطرات و .... 

فراموشی چی داره که آدما اینقدر دوسش دارن و زود به سمتش میرن

/ 1 نظر / 21 بازدید