اس ام اس جدید عاشقانه 94

سیر نمی‌شوم ز تو ای مه جان فزای من جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من

چروک لباستم اتوو بزنی فنا شدم سوراخ جورابتم کوک بزنی هلاک شدم!!

هنوز سوز نگاهت نگاهم را می سوزاند . هنوز چشمهایت سیل اندوه را روانه چشمه های خشک و سوزان قلبم می سازد 

وقتی از زندگی می گوییم یعنی از عشق گفته ایم . زندگی در کنار عشق است با همه سختیهایش

 زندگی یعنی پیوند من و تو .. آن که ما را به هم رسانیده با زهم به هم خواهد رساند

با تو بهشت نمی خواهم .. با تو بر زخ و جهنم نمی خواهم .. وقتی که بیایی همه جاودانگیست 

عشق را فریاد بزن ..گویی که چشمانش را بسته است .. روز عشق آمده است . تولد دوباره بهار زندگی .. بهاری که با عشق هرگز خزان نمی گردد 

دیگر مرا نمی خواهی .. من این را در نگاه تو می خوانم دیگر مرا نمی بینی .. با من به خورشید عشق به ماه شبهای تیره نمی نگری

/ 0 نظر / 28 بازدید