اس ام اس زیبا 94

این سکوت و این هوا و این اتاق .. شب به شب به خاطرم میاردت
توی این خونه هنوزم یه نفر .. نمیخواد باور کنه نداردت 

نمیخواد باور کنه تو این اتاق .. دیگه ما با هم نفس نمیکشیم
زیر لب یه عمر میگه با خودش .. ما که از همدیگه دست نمیکشیم

آرزویـے بکن ...
گوش ـهاے خدا پر از آرزوست و دستهایش پر از معجزه..
ارزویـے بکن ...
شاید کوچکترین معجزه اش بزرگترین آرزوے تو باشد.

----------------+

آدما رو با انتظار امتحان نکن
انتظار آدما رو عوض میکنه..


حرف های زیادی داری

سکوت علامت چیست

نمی دانم علامت رضایت است

یا همان جواب ابلهان خاموشی است

معنی جدیدی به سکوت داده ای

سکوتت را می فهمم

یعنی انتظاریادتــــــــ باشد
مــــــــــن اینجا

کنار همین رویاهای زودگذر

به انتظار آمدن تـــــــو

خط های سفید جاده را می شــــــــمارم !


ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ

ﺑﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ

ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻧﮑﻦ

ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﺩﺭﺩ ﺑﺪﯼ ﺍﺳﺖ

ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺧﻢ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭآدما رو با انتظار امتحان نکن
انتظار آدما رو عوض میکنه..


حرف های زیادی داری

سکوت علامت چیست

نمی دانم علامت رضایت است

یا همان جواب ابلهان خاموشی است

معنی جدیدی به سکوت داده ای

سکوتت را می فهمم

یعنی انتظاریادتــــــــ باشد
مــــــــــن اینجا

کنار همین رویاهای زودگذر

به انتظار آمدن تـــــــو

خط های سفید جاده را می شــــــــمارم !


ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ

ﺑﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ

ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻧﮑﻦ

ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﺩﺭﺩ ﺑﺪﯼ ﺍﺳﺖ

ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺧﻢ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ

---

مهــــم نیســـت نوشته های درهم و برهم مـرا بخـوانی یـا نــــه

مــن بـرای دل خستــه ام می نـویسـم...

میخـــواهی بخـــوان...

میخـــواهـی نخـــوان...

فـــقــــــط خـواهـش میکنـم...

اگــــر خـوانـدی !!!!!!!!

عـاشقـانـه ام را تقــدیـم به " او " نکــن

---

توهدفی ، من دنبال توام
تو معبودی ، من عبد توام
توعشقی ، من عاشق توام
تو نوری ، من شب پره توام
تو بال باش ، من پرنده ام
تو ارباب باش ، من برده ام
تو همراه باش ، من رونده ام
تو ناز باشی ، من نیازم
تو آوازباشی ، من یه سازم
خدایا فقط باش ، که بی تومی بازم . .
 .

پیامک زیبا 94 - اسمس زیبا 94 -اسمس عاشقانه 94-اسمس جالب 94- اس ام اس جذاب 94

/ 2 نظر / 23 بازدید
مریم..

وبلاگتون ودوست دارم مخصوصا اس ام اس هارو........خیلی قشنگن......

مریم..

وبلاگتون ودوست دارم مخصوصا اس ام اس هارو........خیلی قشنگن......