اس ام اس جدید انگلیسی 94

When you are happy you want

to reach the person you love most

But when you are sad you want to reach

!! the person who loves you most

زمانیکه خوشحالی ، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوسش داری

اما وقتی ناراحتی ، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوسِتت داره !!

----------------------------------------------------------------------------------------

Each time i miss u, a
star falls down from the sky.
So, if u looked up at da sky,
n found it dark with no stars ,
it is all ur fault,
You made me miss u 2 much..

هر وقت که دل تنگت میشم

ستاره ای از آسمون میفته پایین

پس هر وقت آسمون رو دیدی تاریک و بی ستاره

بدون همش تقصیر توه

چون خیلی خیلی دل تنگم کردی

----------------------------------------------------------------------------------------

Never say goodbye when you still want to try
Never give up when you still feel you can take it
Never say you don’t love a person when you can’t let go

هیچوقت تمام نکن وقتی هنوز می خواهی بجنگی
هیچوقت مایوس نشو وقتی هنوز می خواهی بدستش بیاوری
هیچوقت به کسی نگو دوستت ندارم وقتی نمی توانی ازش دل بکنی

----------------------------------------------------------------------------------------

He taught me how to love , but not how to stop

بهم آموخت چگونه عشق بوزرم ، اما نگفت چگونه فراموش کنم

----------------------------------------------------------------------------------------

It takes a minute to have a crush on someone
an hour to like someone
and a day to love someone
but it takes a lifetime to forget someone

لحظه ای طول می کشد تا مجذوب کسی شوی
ساعتی طول می کشد تا به او علاقه مند شوی
و یک روز طول می کشد تا عاشقش شوی
اما یک عمر طول می کشد تا فراموشش کنی

----------------------------------------------------------------------------------------

Conquer the devils with a little thing called love !!!

بر پلیدیها غلبه کن با چیز کوچکی به نام عشق !

----------------------------------------------------------------------------------------

I was lonely and scared
I asked God for an angel
and he sent me something even better
he sent me you.

تنها و وحشت زده بودم

از خدا طلب فرشته ای کردم

و  برایم چیزی حتی بهتر از فرشته فرستاد

خدا برایم تو را فرستاد

----------------------------------------------------------------------------------------

 New English Lovely Message 2015، New English Lovely Sms 2015، اس ام اس i love you انگلیسی، اس ام اس عاشقانه انگلیسی جدید94، اس ام اس های جدید عشقولانه انگلیسی 94+ترجمه فارسی، ترجمه اس ام اس انگلیسی عاشقانه 94اس ام اس های جدید عشقولانه انگلیسی 94, ترجمه فارسی, اس ام اس عاشقانه انگلیسیجدید 94, ترجمه اس ام اس انگلیسی عاشقانه 94,


/ 0 نظر / 40 بازدید