اس ام اس دوستت دارم

عشق فراموش کردن نیست ، بخشیدن است

گوش کردن نیست ، درک کردن است

دیدن نیست ، احساس کردن است

جا زدن و کنار کشیدن نیست ، صبر کردن و ادامه دادن است

حتی تنها ...

/ 0 نظر / 22 بازدید